Innovatiivinen kaupunki®

Teemat ja tavoitteet 2010-2014(15)

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelmassa tuotettavat yhteistyöhankkeet noudattavat Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita. Yhteistyön teema-alueet ovat:

Kaupunki palveluna -teema kytkeytyy Aalto-yliopiston tutkimuksen strategiseen painopistealueeseen "Palvelutalous" ja siinä toteutetaan kaupungin palvelutuotantoon liittyviä tutkimus-, taide- ja kehittämishankkeita. Huomion kohteena ovat erityisesti eri hallintokuntien yhteistyötä vaativat palvelut kattaen kaupungin koko palvelutuotannon kuten liikennepalvelut ja kaupunkitilaan liittyvät palvelut. Teeman alla pyritään huomioimaan erilaiset kaupunkilaisryhmät ja heidän palvelutarpeensa. Teema-alueella tuotetaan kontekstualisoitua akateemista tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi palveluprosesseista, palveluiden organisoimisesta tai niiden designista.  Samalla edistetään parempien palvelujen kehittämistä kaupunkilaisille. 

Kaupunki tilana -teeman tutkimus-, taide- ja kehittämishankkeissa keskitytään tilaan niin kaupungin sisä- ulko- kuin ns. välitiloissakin. Aalto-yliopiston tutkimuksen "Ihmislähtöinen elinympäristö"-painopistealueeseen kytkeytyvässä teemassa otetaan huomioon tilan ekosysteemisyys ja kokonaisvaltaisuus. Näkökulmina voivat olla mm. tilan tuotanto, hallinta ja tilapäiskäyttö, esteettömyys, koettu tila ja tilan merkitykset, käytettävyys, tilan aistimellisuus (kuten valon ja valaistuksen merkitys), ekosysteemipalvelut ja historiallinen konteksti. Teema-alueella tuotetaan akateemista tietoa ja ymmärrystä tilan hallinnasta, käytöstä ja kokemisesta. Samalla kontribuoidaan kaupunkitilan suunnittelutyöhön eri näkökulmista.

Kaupunki järjestelmänä -teema kytkeytyy Aalto-yliopiston tutkimuksen painopistealueeseen "Digitalisaatio", ja siinä tarkastellaan kaupunkia erilaisten järjestelmien ekosysteeminä ja alustana. Teema kattaa esimerkiksi innovaatio- tieto-, palvelu- ja liikennejärjestelmät, joita lähestytään sekä organisaatio- että ihmislähtöisistä näkökulmista. Tutkimus/taide- ja kehittämistoiminta voi liittyä esimerkiksi eri toimintojen käytettävyyteen, vaikuttavuuteen ja kansainväliseen vertailuun. Teema-alueella tuotetaan akateemista tietoa ja ymmärrystä digitaalisten palveluiden, järjestelmien ja prosessien hallinnoimisesta ja kehittämisestä. Samalla tuotetaan kaupungin organisaatioille tietoa ja työkaluja järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen.

Energiatehokkuus kaupunkikontekstissa -teemassa toteutetaan energiatehokkuuteen liittyviä tutkimus-, taide- ja kehittämishankkeita. Teema-alue kytkeytyy Aalto-yliopiston tutkimuksen painopistealueeseen "Energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö". Helsingin kontekstissa teema-alue kattaa esimerkiksi energian tuotannon ja kulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun, arkkitehtuurin, rakentamisen, liikenteen ja energian kulutukseen liittyvät palvelut. Teema-alueen hankkeet voivat sisältää myös kansainvälistä vertailua tai muun kansainvälisen aspektin. Teema-alueella tuotetaan akateemista tietoa ja ymmärrystä energiatehokkuuteen liittyvistä kysymyksistä ja ilmiöistä. Samalla tuotetaan kaupungin organisaatioille tietoa ja työkaluja energiatehokkuuden lisäämiseen.

Bookmark and Share