Innovatiivinen kaupunki®

Yhteistyöhankkeet

Vuonna 2013 rahoituksen saaneet yhteistyöhankkeet teemoittain

Kaupunki palveluna –teema

Helsinki-identiteettejä hanke – elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna Aalto-yliopisto: Taiteiden  ja suunnittelun korkeakoulu ja kauppakorkeakoulu, Helsingin kaupunki: Tukkutori, Talous- ja suunnittelukeskus, elinkeinopalvelu.

Yhteyshenkilö: Tomi Leino

Helsinki-identiteettejä -hankkeessa tutkitaan, miten kaupunkikuvaan voidaan tuottaa käyttäjäkokemuksesta nousevia kerronnallisia elementtejä, jotka nostavat esiin uusien kaupunginosien vasta muodostumassa olevaa kulttuurista identiteettiä. Hankkeen pilottikohteina ovat uudet tai vasta rakennettavat asuinalueet. Konkreettisina tuotoksina syntyy tulevien kaupunginosien identiteettikäsikirjoituksia, lavastustaiteellisia tilateoksia sekä pienimuotoisia interventioita kaupunkitilaan.

Helsingin vesialueiden virkistyskäyttö ja kokemukset asukkaiden arjessa hanke Aalto yliopisto: Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Helsingin kaupunki: ympäristökeskus, liikuntavirasto

Yhteyshenkilö: Marketta Kyttä

Hankkeessa tuotetaan vesistöihin liittyvien kulttuuristen ekosysteemipalveluiden paikkatietoaineisto sekä hotspot- kartta. Paikkatieto tuotetaan laajalla Helsingin metropolialueen n. 20 000 asukkaalle suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa varmistetaan, että aineisto vastaa Helsingin liikuntaviraston ja ympäristökeskuksen tietotarpeisiin. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös kaavoituksen taustamateriaalina.

Kaupunki tilana – teema

Habitat Components – Townhouse –hanke Aalto-yliopisto: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos Helsingin kaupunki: talous- ja suunnittelukeskus , kaupunkisuunnitteluvirasto

Yhteyshenkilö: Hannu Huttunen

Hankkeen tarkoituksen on monitieteellisen tutkimuksen, testauksen ja koerakentamisen avulla luoda pohjaa uusien asumismuotojen juurtumiselle suomalaiseen kaupunkirakenteeseen laajemmassa mitassa.

Asumisen yhteiset tilat ja kaupunkiympäristön kolmannet paikat hanke – ”Keksintöjä kaupungin kellareista” Aalto yliopisto: Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Helsingin kaupunki: asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, rakennusvalvontaviraston ja talous- ja suunnittelukeskus

Yhteyshenkilö: Karitta Laitinen

Hankkeessa tarkastellaan joustavia tapoja organisoida ja hallita asuinalueiden yhteisiä tiloja,pohtien samalla asukkaiden tarpeiden muuttumista. Tutkimus kartoittaa tilojen tuottamista, hallinnointia, juridisia kysymyksiä sekä taloudellisia keskeisiä ongelmia, myös kiinteistöjaon kysymykset. Tavoitteena on tunnistaa ja analysoida toimivia viimeaikaisia asukastilojen toteutuksen ja käytön malleja.

Kaupunki järjestelmänä – teema

Kestävän liikkumiskonseptin toimintaedellytysten arviointi ja kehittäminen Kutsuohjautuvan joukkoliikenteen pilotointitutkimus – hanke Aalto-yliopisto: Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan laitos, Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Helsingin kaupunki: Helsingin seudun liikenne (HSL), ympäristökeskus.

Yhteyshenkilö: Jani-Pekka Jokinen

Hankkeessa tarkastellaan kestävän liikkumisen edellytyksiä sekä kehitetään ja arvioidaan olemassa olevia konsepteja. Tavoitteena on tuottaa tietoa millä edellytyksillä kutsuohjautuva joukkoliikenne auttaisi vähentämään yksityisautoriippuvuutta. Tutkimuksessa kerätään dataa Helsingissä vuosina 2012-2015 toteutettavasta automatisoidun kutsuohjautuvan joukkoliikenteen pilotista (kutsuplus.fi)

SPIRE Surroundings – hanke Aalto-yliopisto: Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Helsingin kaupunki: kaupunginkanslia, rakennusvirasto

Yhteyshenkilö: Kalle Toiskallio, kalle.toiskallio [at] hiit [dot] fi (+35840 550 5533)

SPIRE Surroundings -hankkeessa testataan ja arvioidaan Smart Parking for Intelligent Real-Estate (SPIRE)n (TEKES-rahoitteinen hanke) tuottaman pysäköinnin informaatiopalvelun prototyypin laajentamismahdollisuuksia siten, että fyysisen ja informationaalisen kaupunkitilan käyttö tehostuisi ja kaupunki toiminnallisesti eheytyisi, kun kiinteistöt integroitaisiin toiminnallisesti. Tämä voisi tarkoittaa esim. pysäköintitilojen jakamisen lisäksi työ-, liike-, ja neuvottelutilojen yhteiskäyttöä eri toimijoiden kesken. Erityisesti tarkastellaan kahta ostoskeskusta Helsingissä: Myllypuron ja Laajasalon (suunnitelma uudesta) ostoskeskuksia.

Lisäksi tutkitaan kadunvarsipysäköinnin ja katujen talvihoidon suhdetta ja pilotoidaan toiminta- ja liiketoimintamallia, jossa kadunvarsipysäköijät voisivat aurauksen ajaksi ajaa autonsa lähistön pysäköintilaitokseen.

 

Vuonna 2012 rahoituksen saaneet yhteistyöhankkeet teemoittain

Kaupunki palveluna -teema

Lauttasaaren palveluverkosto ja Aallon tutkimus, Aalto ARTS SOTERA ja muotoilu, Aalto ECON ja Hki Sosiaalivirasto ja elinkeinopalvelu,  Ira Verma 

Korjausrakentamisen väistöasumisen konseptit ikääntyvälle väestönosalle Aalto ARTS, SOTERA  (ehdollisena)

Kaupunki järjestelmänä -teema

HAPPI – Hiilineutraalin asumisen pelimerkit, Aalto ENG, maankäyttötietieiden laitos, YTK, Aalto ARTS taiteiden laitos, Sirkku Juhola

Kansalaisen työkalupakki – kaupunkisuunnittelun digitaalinen ulottuvuus, Aalto ENG,maankäyttötieteiden laitos, YTK ja Aalto ARTS, Media Lab, Sirkku Wallin

MEMI Muuttuvan kaupungin muutos- ja palvelukyky – menestystekijät ja mittarit, Aalto ENG, Aalto SCI, Hki elinkeinopalvelu ja kiinteistövirasto, Suvi Nenonen 

  

 

 

Bookmark and Share