Innovatiivinen kaupunki®

Innovatiivinen kaupunki® -projektikurssi tuotti erilaisia innovatiivisia ratkaisuja kaupunki haasteisiin

12.06.2014

Tutkimuksesta kaupunkikokeiluihin" - Innovatiivinen kaupunki® -projektikurssilla monitieteiset opiskelijatiimit ratkoivat urbaanin kontekstin haasteita, joiden kohteena oli Helsingin kaupunki. Syntyi kiinnostavia ratkaisuja

 

 

Koulun   remontti ja parakkielämä positiiviseksi kokemukseksi – projektissa opiskelijatiimi   perehtyi Vesalan yläasteen arkeen. Opiskelijat tuottivat haastattelujen,   kyselyn ja havainnoinnin pohjalta analyysin keskeisistä haasteista, joista   lähemmin pureuduttiin koululaisten arkeen. Miten löytää ja aktivoida oppilaat   parantamaan itse väliaikaistiloja niin sisällä kuin ulkona. Opiskelijatiimi   työsti työvälineen, jolla kerätäinkoululasten ideoita ja auttoi opettajia   pohtimana yhdessä oppilaiden kanssa miten ideoista päästäisiin toetukseen – pienilläkin   resursseilla.

     

      koulutiimi.png                                                          

Kaupungin valot ja turvallisuus tiimi tuotti erilaisia valaistusnäkökulmia Töölölahden alueelle. Ryhmässä pohdittiin valon merkitystä niin aktivoivana kuin turvaakin luovana elementtinä. Valo voi toimia ”valaisten” kohteen tai ympäristön. Opiskelijatiimi toteutti myös pienoisprototyypin aktivoituvasta elementistä, jossa liike (esim. leikki elementin päällä) tuottaa erilaista valoa, elementti voisi sopia leikkipuistoihin tai vaikkapa puistotanssien tanssilattiaksi.

valo2.jpg

 

Co-working   tilat ja palvelut osana kaupunkirakennetta projektissa analysointiin   yhteistyöskentelytilojen käyttäjien tarpeita ja toiveita sekä niiden eroja   eri kaupunginosissa, kohteina olivat mm Kallio, lentokenttä, Kalasatama ja   Leppävaara. Ryhmän raportti antaa erinomaisen taustatiedon yhteistiloja suunniteleville   organisaatioille ja yrityksille, sekä tietoa kaupungille eri kaupunginosien luonteesta   yhteistyöskentelytilojen kontekstina.

  

 

  co-working.png

 

Taloyhtiöt yhteissuunnitteluun – projektissa kokeiltiin ja kehitettiin yhteissuunnittelun työkaluja erityisesti taloyhtiöiden käyttöön. Haastan voi olla pihan uudistamine, täydennysrakentaminen, tai taloyhtiönremontit. Opiskelijatiimi toteutti yhden taloyhtiön päätöksenteon tueksi työpajan, jossa kokeiltiin mm yhteissuunnittelupelejä ja aluekävelyä osana taloyhtiön pihankäyttö suunnittelua ja päätöksentekoa. Erilaiset menetelmät saivat eri ihmisten äänet kuuluviin ja myös havainnollisti erinomaisesti eri päätösvaihtoehtoa konkretisoiden ne mm pienoismallilla.

taloyhtio.png

 

Kaiken kaikkiaan kurssi oli antoisa kokemus niin opiskelijoille, tutoreille innovatiivinen kaupunki -ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä Helsingin kaupungin osallistujille. Kurssi toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2015. Kurssia kehitetään saadun palautteen pohjalta ja syksyllä 2014 ryhdymme etsimään urbaaneja haasteita opiskelijatiimien ratkottavaksi.

Takaisin

Bookmark and Share