Innovatiivinen kaupunki®
NY kuva

Perehtymässä yliopistojen kaupunkiyhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen New Yorkissa

21.11.2013

Innovatiivinen kaupunki ®-ohjelmatiimi , Annukka Jyrämä ja Paula Tuurnala, vahvistettuna Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikkö Timo Cantellilla, vieraili New Yorkissa lokakuussa perehtyen muutamiin yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta toteuttaviin yksiköihin painottaen erityisesti kaupunkiyhteistyötä. Matkalla tutustuimme Columbian yliopiston Earth Instituten Urban Desing Lab ja Center for climate change - yksiköihin, sekä Cornell yliopiston Cooperative Extension –yksikköön.

Urban Design Lab on osa Columbian yliopiston Earth Instituuttia. Tutkimusyksikkö on keskittynyt toimintoihin, joissa pääpaino on yhteiskunnallisella vaikuttavuudella.  Urban Design Lab tekee toimintaansa globaalisti, sekä esimerkiksi kehitysmaissa että paikallisesti New Yorkin kaupunkikontekstissa. Toiminnassa design ja arkkitehtuurinäkökulmat painottuvat. Toimintamuotoina ovat erilaiset tutkimukseen ja osaamiseen pohjautuvat kehittämishankkeet. Toiminnassa on myös ollut opiskelijaprojekteja joita nyt oli ryhdytty laajentamaan enemmän myös tutkijoita sitouttaviksi syvemmiksi projekteiksi. Keskeisenä haasteena koettiin koveneva kilpailu rahoituksesta. Toimintamuotona on myös verkottuminen muiden toimijoiden kanssa. Tuloksina syntyy urbaania tematiikkaa valottavia kirjoja, raportteja ja työkaluja.

Toinen Columbian yliopiston Earth Instituutin yksikkö, jossa vierailimme oli Center for Climate System Research. Yksikkö on monitieteinen ja keskittyy ilmastonmuutoksen tutkimuksen ja tutkimuksen pohjalta tehtäviin suosituksin ja toimenpiteisiin. Tapaamisessamme keskustelimme yksikön toimintatavoista ja kaupunkiyhteistyöstä. Ilmastonmuutoksen ympärille on luotu yhteistyönrakenne, joka koostui kolmen tyyppisistä toimijaryhmistä; asiantuntijat, toteuttajat sekä ryhmiä koordinoiva yksikkö, joka sijaitsee NY kaupungin organisaatiossa. Koordinaatioyksikkö koordinoi myös teemaallista yhteistyötä kaupunkiorganisaatiossa sekä asiantuntijaryhmän ja toteuttajien välistä yhteistyötä. Kyseinen rakenne ja ryhmien sisäinen ja välinen toiminta koettiin erittäin onnistuneeksi. Yksikkö tuotti tutkimusta ja rakensi verkostoja ilmastomuutoksen ympärille (kts linkit) sekä kirjoja ja raportteja teemasta.

Lisätietoja:

UCCRN Climate Change and Cities Report: http://uccrn.org/publications/

High-Level Paper for the Sustainable Cities group of the SDSN: http://unsdsn.org/files/2013/05/Final-052013-SDSN-TG09-The-Urban-Opportunity.pdf

New York City's Long Term Planning and Sustainability Office (PlaNYC): http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/about/who-we-are.shtml

ICLEI World Congress: http://www.iclei.org/our-activities/events/iclei-world-congress.html

Vierailimme myös Cornell yliopiston Cooperative Extension New York  -yksikössä, joka on keskittynyt yliopiston yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Historiallisesti yliopistojen vastaavat yksiköt ovat usein olleet osana kaupunkiorganisaatiota, mutta tässä tapauksessa yksikkö on osa yliopistoa, mikä koettiin vahvuudeksi. Painopistealueina ovat urbaanissa kontekstissa nuoriso, maanviljely ja ravitsemus sekä yhteiskuntakehitys. Toiminnassa on yliopiston perusrahoitusta, mutta suurin osa rahoituksesta kerätään hankekohtaisesti eri lähteistä. Yksikkö on vahvasti verkottunut ja hankkeissa pyritään toimimaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Hankkeiden tietopohja tulee yksikön kautta, mutta varsinainen toteutus ja käytäntöön vieminen toteutetaan sekä yksikön että verkottuen muiden toimijoiden kautta.  Yksiköllä on myös erittäin hyviä tuloksia eri painopistealueidensa yhdistelystä, esim. nuoret olivat toimineen tutkijoina kartoitettaessa elokuvatoiminnan ympäristövaikutuksia New Yorkin kaupunginalueella. Yksikkö toimi myös tieteen ja koulumaailman verkottajana tuoden luonnontieteellistä osaamista, ja tutkimusvälineistöä paikalliseen kouluun. Kouluun luotiin erikoitumisalue, jossa paneudutaan ruokaan, hygieniaan ja ympäristökasvatukseen käytännön toiminnan ja tutkimustyön kautta, oppilailla on mm oma kasvihuone koulun katolla. 

Takaisin

Bookmark and Share