Innovatiivinen kaupunki®

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri - Helsinki- Näkymä vuoteen 2030

26.10.2012

Innovatiivinen kaupunki®-ohjelma edistää myös muuta kuin oman ohjelmatoimintansa puitteissa tapahtuvaa Aallon, Helsingin ja yritysten yhteistyötä. Ohjelma tukee julkisen datan avaamista osana Helsinki Region Infoshare (HRI)-projektia. Tietoportaali kokoaa yhteen lukuisia mielenkiintoisia ja erilaisia seudullisia aineistoja, mikä parantaa tiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Innovatiivinen kaupunki®-ohjelma julkaisee nyt Aalto-yliopiston ja Siemensin tutkimusprojektin tuottaman datan avoimeen käyttöön.

Aalto-yliopiston ja Siemensin tutkimusprojektissa Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri - Helsinki- Näkymä vuoteen 2030 on selvitetty Helsingin kaupungin ympäristövaikutuksia sekä niitä keinoja, joilla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää erityisesti teknologioiden avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun tavoitetta hiilidioksidipäästöjen merkittävästä vähentämisestä. Tutkimuksen tiedot ovat hyödynnettävissä pääkaupunkiseudun päätöksenteossa. Tutkimustyö teetettiin Aalto-yliopistolla. Aalto-yliopistosta projektiin osallistui kaksi professoria ja kaksi opiskelijaa. Projektin päätteeksi valmistui kaksi diplomityötä. Lopullinen tutkimusraportti löytyy alta.

Siemens on teettänyt useita kaupunkitutkimuksia eri Euroopan kaupungeista. Aalto-ylipisto käytti hyväksi samaa, muissa kaupungeissa käytettyä metodologiaa seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tämänhetkisen hiilijalanjäljen kvantifiointi sekä tulevan hiilijalanjäljen arviointi neljällä alueella, jotka ovat rakennukset, liikenne, energiantuotanto ja energianjakelu. Pääosin vaikutuksia selvitettiin Helsingissä. Liikenneosuudessa huomioitiin koko pääkaupunkiseutu. Energia-aluetta käsiteltiin kansallisella tasolla.
  • Energiatehokkuuden vertailu viitearvojen avulla infrastruktuurin neljällä pääalueella sekä kehittämismahdollisuuksien selvittäminen
  • Valittujen ratkaisumallien laatiminen Helsingin kestävän kehityksen tueksi
  • Tulevaisuudennäkymien kartoittaminen

Tutkimuksessa selvitettiin ja arvioitiin 26 vaihtoehtoa, joilla voidaan vähentää Helsingin hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoihin sisältyy toimia, joiden toteutuksesta Helsinki on jo päättänyt tai joiden toteutusta vasta harkitaan. Lisäksi arvioitiin uusia ratkaisuja, joita kehitettiin Siemensillä, Aalto-yliopistossa sekä työryhmissä ja haastatteluissa yli kolmenkymmenen Helsingin kaupungin ja paikallisosastojen, Helsingin Energian ja Helsingin seudun liikenteen edustajien kanssa. Ympäristövaikutuksia vähentävät 26 vaihtoehtoa ryhmiteltiin kahteen skenaarioon.

Perusskenaariossa arvioitiin Helsingin hiilidioksidipäästöjä vuonna 2030. Tämä skenaario perustuu laskelmiin, joissa käytettiin Helsingin aiempaa päästöjen kasvunopeutta. Laskelmissa otettiin huomioon tekniikan kehityksen vaikutukset sekä lakisääteiset tai muuten velvoittavat toimenpiteet. Näitä parannuksia kutsutaan perusvaihtoehdoiksi, ja ne koostuvat esimerkiksi jo rakenteilla olevista raideliikenteen parannuksista sekä uusien rakennusmääräysten ja EU:n ekologista suunnittelua koskevan direktiivin vaikutuksista.

Optimoidussa skenaariossa arvioidaan Helsingin hiilidioksidipäästöjä vuonna 2030, jos päästöjä edelleen vähentävät lisävaihtoehdot toteutetaan. Esimerkkejä niistä ovat kysyntään perustuva älykäs sähköverkko, uusiutuvan energian suurempi osuus energiantuotannosta ja sekä voimakkaasti yleistyneet sähköautot. Optimoitu skenaario osoitti, että vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi.

Sivun alaosassa olevan linkin takana sijaitseva excel-tiedosto sisältää tutkimukseen kerätyn ja käytetyn fundamentaalidatan. Siitä on laskettu Helsingin nykyinen hiilijalanjälki ja tulevaisuuden eri skenaariot.

Tiedostossa on 4 välilehteä:

1. välilehti sisältää perustietoa Helsingistä: väestö etc., energian kulutus ja energian tuotanto

2. välilehti kuvaa nykyistä hiilijalanjälkeä

3. välilehti esittää Helsingin CO2 päästöjen perusskenaarion, jossa nykyiset ja todennäköiset toimenpiteet ovat toteutettu

4. välilehti listaa lisävaihtoehtoja CO2 päästöjen vähentämiseksi

Huomautus lisenssistä

Avoimen datan käyttöä halutaan rajoittaa mahdollisimman vähän. Ainoa edellytys aineiston käytölle on että dataa käsitellään nimeä-lisenssin edellyttämällä tavalla. Lisätietoa nimeä-lisenssistä löytyy HRI-verkkopalvelun sivuilta.

Helsinki Sustainable Infrastructure Data Sheet

Helsinki Study

Takaisin

Bookmark and Share