Innovatiivinen kaupunki®

Tutkimus-, kehittämis- ja taidehankkeita

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman  perustuu koordinoituun asiantuntijatyöskentelyyn ja sen puitteissa kehitetty toimintamalli edistää Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston välistä tutkimus- ja taide- ja kehittämisyhteistyötä.

Monialaisen kaupunkiyhteistyön edistämiseksi järjestetään vuosittain:

  • Kaikille kaupunki-yliopisto yhteistyöstä kiinnostuneille avoin verkostoitumistapahtuma, Innovatiivinen kaupunki® -seminaari Masters of Aalto tapahtuman yhteydessä
  • Aamukahvitilaisuuksia vapaamuotoisen keskustelun ja uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi
  • Aalto –yliopiston kaikille maisteriopiskelijoille avoin Innovatiivinen kaupunki® -projektikurssi  kevätlukukaudella 2015
  • Useita pienimuotoisempia tapaamisia ja työpajoja käynnistyneiden yhteistyöhankkeiden synergioiden esiin nostamiseksi ja tulosten jalkauttamiseksi

Ohjelman puitteissa voidaan tehdä myös uusia, kumppaneiden strategisia tavoitteita tukevia avauksia.  Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita niiden käynnistämisestä syntyneiden tulosten levittämiseen saakka.

 

 

 

 

Bookmark and Share